Αξίες και δεσμεύσεις

Η Leroy Merlin βασίζει τη νοοτροπία της στους ανθρώπους. Αυτοί καθορίζουν, δημιουργούν και πωλούν ή χρησιμοποιούν τα προϊόντα που διατίθενται στα καταστήματα, και συμμετέχουν όλοι βιώνοντας την ίδια εμπειρία.

Γνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου της ως οικονομικού και κοινωνικού παράγοντα σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται, η Leroy Merlin θεωρεί ότι έχει ευθύνες απέναντι…

  • Στους πελάτες της, είτε ασχολούνται με ιδιοκατασκευές είτε όχι, οι οποίοι είναι παράλληλα και καταναλωτές, κάτοικοι και πολίτες,
  • Στους συνεργάτες της,
  • Στην κοινότητα,
  • Στον πλανήτη.

Κάθε μέρα, η Leroy Merlin προσπαθεί να βελτιώνεται καθημερινά, να είναι υποδειγματική.

Αξίες
Αξίες

Οι αρχές που διέπουν τις καθημερινές μας πράξεις.

Συνεργασίες
Συνεργασίες

Οι σχέσεις που δημιουργεί η Leroy Merlin σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Τα βήματα που έγιναν για την έξυπνη ανάπτυξη