Εν συντομία

Οι πληροφορίες που αρχειοθετούνται σε αυτήν την ενότητα αφορούν αποκλειστικά το σήμα Leroy Merlin σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για να δείτε ειδήσεις που ισχύουν σε κάθε χώρα όπου η Leroy Merlin είναι παρούσα, μεταβείτε στιςσελίδες της εν λόγω χώρας

Τα αρχεία ταξινομούνται ανά ημερομηνία, ξεκινώντας από τα πλέον πρόσφατα.