Οργάνωση

Η πρωτοτυπία της Leroy Merlin στηρίζεται στην αυτονομία των εταιρειών, την ενσωμάτωση των πρωτοβουλιών από κάθε χώρα και τη συμμετοχή των εργαζομένων τους. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων αναζωογονεί την επιχείρηση και την κάνει να αναπτύσσεται.

Οργάνωση

Όταν η Leroy Merlin ξεκινάει σε μια καινούρια χώρα, η μάρκα δημιουργεί μια εταιρεία, αυτόνομη τόσο στη διοίκηση όσο και στη στελέχωσή της. Η πρόκληση είναι να προσαρμοστεί κατά 100% στην τοπική πραγματικότητα, ενώ παράλληλα αξιοποιεί την εμπειρία που έχει αποκτηθεί στις άλλες χώρες.

Οι εργαζόμενοι στη Leroy Merlin μοιράζονται κοινές αξίες. Όλοι τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ADEO. Σε αντάλλαγμα, κάθε εταιρεία εμπλουτίζει την παγκόσμια ταυτότητα της «Leroy Merlin» με την τοπική της εμπειρία.

Στιγμές κοινής σκέψης, που ονομάζονται συνέργειες, επιτρέπουν στους εργαζόμενους του ιδίου επαγγέλματος να μοιράζονται τις ίδιες επιχειρηματικές πρακτικές σε τακτική βάση.

Αυτή η επικοινωνία απεικονίζει την ανταλλαγή εμπειριών που ενθαρρύνεται από τη Leroy Merlin. Αντανακλά τις αξίες της συνοχής, του πνεύματος απόδοσης και της εγγύτητας.