Wartości

Zespołowa praca, poczucie siły oraz profesjonalizm są podwaliną naszej kultury. Satysfakcja klienta dokłada do tego uczciwość, wiedzę, wymagania, inicjatywę i zaangażowanie.

Wartości

Filozofia

W Leroy Merlin mamy to samo przekonanie, że ludzie stanowią podstawowe bogactwo każdego przedsiębiorstwa. To powód, dla którego każdy pracownik jest ściśle związany z życiem i rozwojem swojego sektora, sklepu i swojego przedsiębiorstwa.

Przekonanie to tłumaczy filozofię podziału, prawdziwego fundamentu przedsiębiorstwa:

 • Podział wiedzy: stawiamy na wymianę informacji i szkolenie pracowników, aby pozwolić im rozwijać się osobiście i zawodowo.
 • Podział władzy: opiera się na uświadomieniu odpowiedzialności, samodzielności i zachęcaniu do wyrażania swoich pomysłów na temat przyszłości przedsiębiorstwa.
 • Podział wyników: Leroy Merlin wierzy w pracę zespołową i nagradza wspólne sukcesy. Pracownicy są zainteresowani wynikami zarówno swoich sklepów jaki i przedsiębiorstwa, w okresie krótkoterminowym i średnioterminowym. Poza tym, mają oni możliwość stania się akcjonariuszami ADEO, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce. Ta bardzo dynamiczna polityka podziału faworyzuje poczucie rozwoju i współpracy oraz stopniowo rozszerza się na coraz większą liczbę przedsiębiorstw sieci.
 • Podział chęci: wspólna chęć wzajemnego zaangażowania.

Filozofia

Wartości

Jak wszystkie przedsiębiorstwa ADEO, Leroy Merlin opiera się na 7 wartościach:

 • uczciwość,
 • szlachetność,
 • szacunek dla innych,
 • bliskość,
 • prostota,
 • spójność,
 • poczucie siły.

W końcu, największą korzyść powinni czerpać mieszkańcy. Na przykład, gdy Leroy Merlin mówi o poczuciu siły , rozumie przez to…

 • Przedsiębiorstwo, które ciągle stara się być lepszym,
 • Sieć, która zawsze ma coś nowego w ofercie,
 • Nowoczesną i profesjonalną markę,
 • Najlepsze produkty.

Zobowiązanie społecznościowe

Polepszanie warunków mieszkaniowych powinno pozwolić Leroy Merlin zabrać głos w debatach. Każde przedsiębiorstwo Leroy Merlin może swobodnie w danym kraju definiować dziedziny swojego zaangażowania, w oparciu o:

 • Refleksję – związaną z wymianą umiejętności zdobytych i wykorzystywanych przez pracowników Leroy Merlin wobec klientów z ekspertami: badaczami, architektami, ergonomami, socjologami, ...
 • Działanie – pozwalające danemu krajowi inwestować środki finansowe i ludzkie, aby urzeczywistnić to co zostało postanowione.