Η LEROY MERLIN έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ποιότητας για όλα τα διαθέσιμα προϊόντα της. Αυτή η μέριμνα προϋποθέτει δεσμεύσεις από τους προμηθευτές όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας. Οι δεσμεύσεις αυτές επαναλαμβάνονται στις προδιαγραφές που παρέχονται στους προμηθευτές.

Ποιότητα και καινοτομία

Διενεργούνται έλεγχοι με τους βασικούς προμηθευτές και τακτικά με τους προμηθευτές που παρέχουν ιδιωτικά προϊόντα της LEROY MERLIN. Από το 2010, οι έλεγχοι αυτοί ενσωματώνουν και την περιβαλλοντική διάσταση.

Κάθε εργαζόμενος της LEROY MERLIN ευαισθητοποιείται ως προς τις απαιτήσεις ποιότητας :

  • Οι διευθυντές προϊόντων κατά την προετοιμασία γκάμας και επιλογής προϊόντος,
  • Οι ομάδες πωλήσεων κατά την την εκπαίδευσή τους για την παροχή συμβουλών στον πελάτη σχετικά με το προϊόν και για την μεταβίβαση για τη βελτίωση των προϊόντων.

Καινοτομία : μια καλή ιδέα που μετατρέπεται σε προϊόν

Η LEROY MERLIN έχει δεσμευτεί ως προς τη διαδικασία συνεχούς καινοτομίας των προϊόντων. Για τις ανάγκες των πελατών δεν βρίσκει λύσεις στην αγορά, η εταιρεία δεσμεύεται να δώσει απάντηση, σε συνεργασία με τους προμηθευτές της. Οι λύσεις μεταφράζονται σε καινούργια προϊόντα ή ολοκληρωμένες λύσεις με συμπληρωματικά προϊόντα.

LEROY MERLIN dans le monde
Η LEROY MERLIN στον κόσμο

Καθημερινά, η LEROY MERLIN συμμετέχει στη βελτίωση της κατοικίας και του επιπέδου διαβίωσης σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Logo-ADEO
ADEO

Μια παγκόσμια ομοσπονδία επιχειρήσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο, πρώτη στη Γαλλία και τρίτη σε ολόκληρο τον κόσμο.