«Συνεργασία» σημαίνει να προχωράμε μαζί. Η LEROY MERLIN είναι πεπεισμένη ότι μόνον οι μακροπρόθεσμες σχέσεις μπορούν να δημιουργήσουν αξία για όλους.

Logo LEROY MERLIN
Πελάτες

Πελάτες

Συνάντηση υε τουε κατοίκους

Συζήτηση με τους πελάτες

Προμηθευτές

Προμηθευτές

Πιστοποίηση τοπικών παραγωγών

Ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων

Θεσμικό

Θεσμικό

ΑΣιολόγηση των συνεπειών

Τοπικές προσλήψεις

Ενώσεις

Ενώσεις

Προώθηση τοπικών δράσεων

Εμπλοκή των εργαζομένων

Η LEROY MERLIN δεσμεύεται να δημιουργήσει σχέσεις με την τοπική κοινωνία. Η εταιρεία ευνοεί, παντού όπου δραστηριοποιείται, τις ανταλλαγές και τις εταιρικές σχέσεις με τους τοπικούς φορείς και συναντά από κοντά τους κατοίκους.

Η εγκατάσταση ενός καταστήματος LEROY MERLIN αποτελεί πηγή πλούτου για έναν δήμο και τα προάστιά του. Για κάθε νέο κατάστημα, δημιουργούνται κατά μέσο όρο 150 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Αυτό αντιπροσωπεύει επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης στη διεθνή αγορά για τους τοπικούς προμηθευτές. Πρόκειται, τέλος, για τη διαμόρφωση ισχυρών συνεργασιών με τους εμπλεκόμενους φορείς της τοπικής ζωής της κοινότητας. Κάθε διευθυντής καταστήματος είναι αυτόνομος και μπορεί να λάβει τις πρωτοβουλίες για την οικονομική, αθλητική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη