Η επιτυχία της LEROY MERLIN στηρίζεται κυρίως στην ιδέα ότι ικανοποιημένος πελάτης είναι κατά κύριο λόγο ο κάτοικος εκείνος ο οποίος βρίσκει απαντήσεις για την ολοκλήρωση του έργου του.

Τεχνογνωσία

Με 30.000 ως 60.000 κωδικούς προϊόντων ανά κατάστημα, η πρόκληση για το κάθε κατάστημα LEROY MERLIN είναι να καθοδηγήσει τον πελάτη στη σωστή επιλογή.

Τρία είναι τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η εξειδίκευση της LEROY MERLIN :

  • Συμβουλές στους πελάτες
    Αν και τα καταστήματα LEROY MERLIN είναι κυρίως self-service, είναι σημαντικό να να στηρίζουμε τον πελάτη στην υλοποίηση του σχεδίου του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αγορά. Στα καταστήματα, περισσότερο από πωλητές, οι εργαζόμενοι της LEROY MERLIN είναι κατά κύριο λόγο σύμβουλοι πωλήσεων που προσφέρουν στον κάθε ένα το κατάλληλο επίπεδο συμβουλών: συμβουλές για την επιλογή λύσεων, βοήθεια ως προς την εφαρμογή του προϊόντος ... Η σχέση αυτή αναπτύσσεται τόσο πριν όσο και μετά από την αγορά: ιστοσελίδα με ιδέες, συμβουλές σε θέματα ιδιοκατασκευών, υπηρεσία τοποθέτησης...
  • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων
    Όλοι οι εργαζόμενοι ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους με πρακτική εξάσκηση στο κατάστημα για αρκετές εβδομάδες, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το αντικείμενο και τους πελάτες. Η εξειδίκευση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εταιρεία LEROY MERLIN,. Οι σύμβουλοι πωλήσεων της LEROY MERLIN διεξάγουν τακτικές συνεδρίες κατάρτισης που εστιάζουν σε πραγματικά σενάρια, επειδή ο καλύτερος τρόπος για την παροχή συμβουλών σχετικά με την τοποθέτηση πλακιδίων, για παράδειγμα, είναι να την έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι !
  • Συνεργασία με τους προμηθευτές
    Οι διευθυντές προϊόντων της LEROY MERLIN συνεργάζονται με τους προμηθευτές για τη βελτίωση των προϊόντων. Εκτός από τους ελέγχους ποιότητας, η LEROY MERLIN ενσωματώνει τα δεδομένα που προκύπτουν από την παρατήρηση και τις συζητήσεις με τους πελάτες σε όλα της τα προϊόντα και στις κατοικίες τους.
LEROY MERLIN dans le monde
Η LEROY MERLIN στον κόσμο

Καθημερινά, η LEROY MERLIN συμμετέχει στη βελτίωση της κατοικίας και του επιπέδου διαβίωσης σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Logo-ADEO
ADEO

Μια παγκόσμια ομοσπονδία επιχειρήσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο, πρώτη στη Γαλλία και τρίτη σε ολόκληρο τον κόσμο.