Poza partnerstwem z przedsiębiorcami gospodarczymi lub społecznymi, LEROY MERLIN bierze czynny udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Odpowiedzialne przedsiębiorstwo

W coraz większej liczbie produktów proponowanych przez LEROY MERLIN zasadniczą rolę odgrywają składniki ekologiczne.

Zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska trwa już od lat i staje się coraz większe.7

Działanie to odbywa się we współpracy z dostawcami na różnych etapach:

 • projektu,
 • produkcji,
 • opakowania,
 • transportu,

Celem jest możliwość zaproponowania w przyszłych latach jeszcze więcej produktów ekologicznych i dostępnych dla wszystkich klientów po przystępnej cenie.

Inną płaszczyzną działania jest lokalizacja lub renowacja sklepów. Szczególny wysiłek został włożony w nowe powierzchnie sprzedaży, na przykład sklepy w Gandii w Hiszpanii, w Niteroi w Brazylii lub w Valence we Francji.

Przykłady podejmowanych działań

Przykłady podejmowanych działań

LEROY MERLIN Polska

W przypadku LEROY MERLIN Polska, rozwój przedsiębiorstwa musi odbywać się w zgodzie ze środowiskiem, to znaczy pracownikami i środowiskiem naturalnym. Działania na rzecz Trwałego Rozwoju prowadzone są w wymiarze socjalnym lub ekologicznym.

Przykład zaangażowania pracowników w Świdnicy: Remont pokoju dziennego w domu dziecka

Wolontariusze ze sklepu w Świdnicy, we współpracy z samorządem lokalnym oraz dziennikarzami, przyczynili się do remontu pokoju dziennego w pobliskim domu dziecka. Pomoc nie ograniczyła się jedynie do przekazania materiałów koniecznych do wykonania prac. Ekipa złożona z pracowników, urzędników Ratusza i dziennikarzy wykonała wszystkie prace. Inicjatywa ta jest dobrym przykładem projektu angażującego również zewnętrznych partnerów. Wynikiem prac jest całkowicie odnowiony pokój dzienny, w którym dzieci spędzają swój wolny czas.

LEROY MERLIN Grecja

LEROY MERLIN Grecja

LEROY MERLIN Grecja wykonała roboty podziemne na rzecz reutylizacji odpadów i przygotowała specjalną broszurę:

 • Uczestnictwo we wspólnym systemie recyklingu produktów elektrycznych i elektronicznych.
 • Usytuowanie w każdym sklepie pojemnika, aby klienci mogli wrzucać do niego nieużyteczne urządzenia.
 • Komunikacja z klientem za pomocą broszur wyjaśniających konieczność recyklingu oraz informacja, że LM Grecja zajmuje się zbiórką takich odpadów.

LEROY MERLIN Hiszpania

LEROY MERLIN Hiszpania

LEROY MERLIN Hiszpania rozpoczęła 3 duże projekty zgodnie ze swoją troską o środowisko naturalne oraz ze swoim projektem przedsiębiorstwa: Wybór specjalnych produktów, recykling odpadów i budowa sklepów.

W ramach tej realizacji, w roku 2008 w Gandii (Walencja) otworzono pierwszy ekologiczny sklep, a w roku 2009 kolejny w Gijon (Asturias). Te dwa sklepy stanowią dowód zaangażowania LM Hiszpania w trwały rozwój poprzez:

 • zastosowanie nowoczesnych technologii: oszczędność energii, produkcja energii fotowoltaicznej, przemyślane oświetlenie i klimatyzacja, odzyskiwanie wody deszczowej, zarządzanie odpadami (...)
 • zaadoptowanie środków kompromisu społecznego: dostępność (redukcja barier architektonicznych, parkingi i wózki dla osób niepełnosprawnych ...), parkingi dla rowerów itp.

Oszczędności z tytułu zużycia i produkcji energii pozwoliły zapobiec emisji 232 ton CO2 do atmosfery rocznie, to znaczy ilości pochłanianej w ciągu roku przez zalesioną powierzchnię równą 95 boiskom do piłki nożnej lub równowartość rocznego zużycia w kilowatach 143 gospodarstw hiszpańskich.

LEROY MERLIN Francja

LEROY MERLIN Francja

Dzięki "Pomysł na dom jutra", LEROY MERLIN Francja opracował sposób udoskonalania mieszkań na 4 płaszczyznach:

 • dom bardziej ekonomiczny,
 • dom zdrowszy,
 • dom łatwiejszy w użytkowaniu.
 • dom bardziej ekologiczny.
LEROY MERLIN dans le monde
LEROY MERLIN na świecie

LEROY MERLIN przyczynia się do polepszania warunków mieszkaniowych oraz komfortu życia w każdym zakątku świata.

Logo-ADEO
ADEO

To światowa federacja przedsiębiorstw w rozmiarze ludzkim, pierwsza we Francji i trzecia na świecie.