Zostać "Partnarami" to znaczy razem się rozwijać. Leroy Merlin ma przekonanie, że jedynie trwałe relacje pozwalają stworzyć wartość dla wszystkich.

Logo LEROY MERLIN
Klienci

Klienci

Spotkanie z mieszkańcami

Wymiana poglądów z klientami

Dostawcy

Dostawcy

Współpaca z dostawcami regionalnymi

Współpraca długoterminowa

Organizacja

Organizacja

Ocena wpływu

Zatrudnienie osób ze środowiska lokalnego

Więź społeczna

Więź społeczna

Promowanie akcji lokalnych

Zaangażowanie pracowników

Leroy Merlin zawsze przywiązywał dużą wagę do relacji ze swoim otoczeniem. Sieć stawia na wymianę i partnerstwa z lokalnymi firmami i zbliża się do mieszkańców, którym służą wspólne spotkania.

Otwarcie sklepu Leroy Merlin tworzy bogactwo dla gminy jej aglomeracji. W przypadku każdego nowego sklepu, tworzone zostaje około 150 stałych miejsc pracy.

Stanowi to również możliwość wejścia na rynek międzynarodowy dostawców regionalnych. To również rozwój solidnego partnerstwa z firmami działającymi w związkach lokalnych.

Każdy dyrektor sklepu ma duże możliwości działania, aby na danym terenie rozpocząć niezbędną inicjatywę wraz z promotorami rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego.