În afară de parteneriatele stabilite cu actorii economici sau sociali, LEROY MERLIN îşi întreţine şi îşi dezvoltă angajamentul faţă de mediul înconjurător.

Companie responsabilă

Multe dintre produsele oferite de LEROY MERLIN sunt selectate acordându-se o atenţie tot mai mare componentei privind mediului înconjurător.

Acest angajament în favoarea mediului înconjurător este întreprins de mulţi ani şi se consolidează în timp.

Această activitate se desfăşoară în colaborare cu furnizorii, pentru a lucra la diferitele faze:

 • Concepţie,
 • Producţie,
 • Ambalaje,
 • Transport.

De asemenea, LEROY MERLIN se adaptează la realităţile din diferitele ţări în care este prezentă. În toate cazurile, miza este aceea de a putea oferi în anii următori şi mai multe produse mai ecologice şi accesibile tuturor clienţilor din punct de vedere al preţului.

Cealaltă componentă se referă la înfiinţarea sau renovarea de magazine. Se depune un efort deosebit pentru noile suprafeţe de vânzare, ca, de exemplu, pentru magazinele din Gandia (Spania), Niteroi (Brazilia) sau Valence (Franţa).

Exemple de acţiuni întreprinse

Exemple de acţiuni întreprinse

LEROY MERLIN Polonia

Pentru LEROY MERLIN Polonia, dezvoltarea unei companii trebuie să respecte mediul, atât colaboratorii, cât şi mediul natural. Sunt întreprinse acţiuni de dezvoltare durabilă cu o dimensiune socială sau ecologică.

Exemplu de implicare a colaboratorilor la Świdnica: renovarea camerei de zi a orfelinatului

Voluntarii de la magazinul din Świdnica, în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu jurnaliştii, au contribuit la renovarea camerei de zi a orfelinatului din vecinătate. Acest sprijin nu s-a limitat la furnizarea produselor necesare lucrărilor. Un grup alcătuit din colaboratori, funcţionari ai primăriei şi jurnalişti a realizat toate lucrările. Această iniţiativă este un bun exemplu de proiect care implică şi parteneri externi. Rezultatul este o cameră de zi nou-nouţă, în care copiii îşi petrec timpul liber.

LEROY MERLIN Grecia

LEROY MERLIN Grecia

LEROY MERLIN Grecia a depus eforturi considerabile în favoarea retratării deşeurilor şi a realizat o broşură specială:

 • Participarea la un sistem colectiv de reciclare a produselor electrice şi electronice.
 • Implementarea în fiecare magazin a unor recipiente de reciclare, în care clienţii să-şi poată arunca aparatele care nu pot fi reutilizate.
 • Comunicări cu clientul prin broşuri în care se explică motivele reciclării şi faptul că LM Grecia este un punct de colectare

LEROY MERLIN Spania

LEROY MERLIN Spania

LEROY MERLIN Spania a demarat trei tipuri mari de realizări în conformitate cu grija sa faţă de mediul înconjurător şi cu proiectul său de întreprindere: selectarea unor produse specifice, reciclarea deşeurilor şi construirea de magazine.

În acest sens, primul magazin ecologic şi-a deschis porţile în 2008 la Gandia (Valencia), urmat, în 2009, de magazinul din Gijon (Asturias). Aceste două magazine reprezintă una dintre dovezile angajamentului LM Spania în materie de dezvoltare durabilă prin:

 • aplicarea unor tehnologii moderne: economie de energie, producţie de energie fotovoltaică, iluminare şi climatizare raţionale, recuperarea apelor pluviale, gestionarea deşeurilor (...)
 • adoptarea de măsuri de compromis social: accesibilitate (reducerea barierelor arhitecturale, spaţii de staţionare şi cărucioare pentru persoane cu deficienţe etc.), spaţii de staţionare pentru biciclete etc.

Economiile realizate în ceea ce priveşte consumul şi energia produsă au permis evitarea eliberării a 232 de tone de CO2 în atmosferă în decursul unui an, adică o cantitate de CO2 absorbită într-un an de o suprafaţă plantată cu arbori, echivalentă a 95 de terenuri de fotbal sau consumului anual în kilowaţi a 143 de gospodării spaniole.

LEROY MERLIN Franţa

LEROY MERLIN Franţa

Prin programul „Inventer la Maison de Demain” (Să inventăm casa de mâine), LEROY MERLIN Franţa dezvoltă o modalitate de a îmbunătăţi locuinţa în funcţie de patru piloni:

 • o casă mai econoamă,
 • o casă mai sănătoasă,
 • o casă mai uşor locuibilă,
 • o casă mai ecologică.
LEROY MERLIN dans le monde
LEROY MERLIN în lume

LEROY MERLIN participă la îmbunătăţirea locuinței şi a mediului de viaţă al oamenilor din întreaga lume.

Logo-ADEO
ADEO

Este o federație mondială de companii orientate către oameni, prima din Franța și a treia din lume.